35. r o č. V Á N O Č N Í H O B Ě H U

Pořadatel: POBO-Přátele Orientačního Běhu Opava

Tech.provedení: POBO-AOP Opava

Datum: 21.12.2008 start v 10.00 hod.v neděli

Místo: Englišova ulice,u brány Školního statku

Prezentace a šatny: Stř.zemědělská škola Opava-tělocvična od 8.30 hod

Trať: 4,7km-z ulice Englišova-polní asf.cesta směr Latarna-
vlevo do Otic-v Oticích vlevo na Opavu-u hřbitova
vlevo z kopce na Engišovou ulici-vlevo do cíle
Na trati jsou vyznačeny jednotlivé km na cedulích

Hlavní činovníci:
ředitel závodu: Luděk Pavelek

hlavní rozhodčí: Jiří Sýkora

cílový rozhodčí: členové oddílu POBO

Kategorie: žáci,žákyně roč.nar. Mladší 1993
dorostenci,dorostenky roč.nar.1990-1992
ženy starší roč.nar.1989
muži A roč.nar. 1974-1989
muži B roč.nar. 1973-1964
muži C roč.nar. Starší 1963

Startovné: žáci a žákyně:10,-Kč
ostatní : 20,-Kč

Ceny: 1-3 místo drobné ceny věnované sponzorem závodu
NORD Service L.t.d. Opava

Informace: Jiří Sýkora mob. 737 185445

Na účast se těší pořadatelé